Studiuję Biblię

Kontakt do administratora serwisu

1. Napisz list

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Upewnij się, że podałeś poprawny adres!
Temat listu List z serwisu Studiuję Biblię
Treść listu
Hasło
Utwory poetyckie w języku starohebrajskim. W Biblii jest ich 150 i zgrupowane są oddzielnej księdze.
Liczba mnoga, użyj wyłącznie małych liter.
Ostatnia zmiana: 26 maja 2015 r.
© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do administratora